Hieronder vindt u de contributies onderverdeeld per (leeftijds)categorie.

Kangoeroes 0 t/m 6 jaar 3,50 p/m
Pupillen 6,1 t/m 11 jaar 9,00 p/m
Aspiranten 11,1 t/m 15 jaar 10,00 p/m
Junioren 15,1 t/m 18 jaar 13,00 p/m
Senioren (studerend) 18,1 jaar en ouder 13,00 p/m
Senioren 18,1 jaar en ouder 19,00 p/m
Recreanten 5,00 p/m
Algemene leden (niet spelend) 4,00 p/m

Voor gezinnen waarvan meerdere leden lid zijn, geldt een speciale reductieregeling:
vanaf het 4e lid 50% contributiekorting

ALLE BETALINGEN:
Rabobank rekeningnummer 15 70 94 944 t.n.v. W.K.V. ARGUS