De vertrouwenscoördinator is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur heeft Nico de Groot aangewezen als vertrouwenscoördinator.’ Argus maakt gebruik van de vertrouwenscontactpersonen binnen het KNKV. Deze contactpersoon fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Hij /zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Bij het NOC*NSF is er namens de gehele sport een landelijke poule van vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk.

De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.
Meer info: https://www.knkv.nl/over-knkv/organisatie/vertrouwenscontactpersoon-vcp-knkv 

Vertrouwenspersoon NOC*NSF
Naast deze VCP is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule van vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slachtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via de vertrouwenscontactpersonen van het KNKV.
Meer info: https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport